Prečo je dôležité používať certifikované materiály pri realizácii protipožiarnych prestupov tzv. upchávok

Správna realizácia protipožiarnych prestupov inštalácií na stavbe cez požiarno deliace konštrukcie je dôležitá súčasť stavby aj samotného kolaudačného procesu, ktorá chráni životy, zdravie a v neposlednom rade aj financie.

Predstavte si, že ste sa práve presťahovali do svojho nového bytu alebo kancelárie. Všetko je dokonalé – nové nábytky, čerstvo natreté steny a krásne podlahy. Ale čo ak by som vám povedal, že za týmto idylickým obrazom sa môže skrývať neviditeľné nebezpečenstvo? Áno, hovorím o požiarnych prestupoch a upchávkach, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou každej stavby.

Ako príklad si predstavme príbeh Jana a jeho stavebnej spoločnosti. Jano pred 5 rokmi dokončil pre investora nový bytový dom. Bytový dom bol  krásny a precízne postavený, veď Jano má dlhoročné skúsenosti a vždy s jeho prácou boli klienti spokojní. Investor aj Jano boli nadšení z toho, ako všetko vyzeralo. Jano však podcenil pre neho jeden malý detail, realizáciu požiarnych prestupov. Ako Jano často rád hovoril, robím v stavebníctve viac ako 40 rokov a nikdy sa žiadne požiarne prestupy na mojich stavbách nemuseli realizovať a nič sa nestalo. Investor však mal projekt požiarnej ochrany a ten jasne hovoril, že prestupy sa realizovať musia. Jano bol nespokojný, veď v rozpočte  s takouto položkou vôbec neuvažoval. Rozhodol sa však, že požiarne prestupy zrealizuje aby bol investor spokojný. Začal hľadať dodávateľa, ktorý mu predá najlacnejšie produkty na realizáciu požiarnych prestupov. Našiel ho a cena sa mu páčila. Potvrdenie o zaškolení na realizáciu dostal okamžite mailom a zdarma. Dokonca si na webe našiel ako vypíše dôležité Osvedčenie požiarnej konštrukcie – potrebnú súčasť ku kolaudácií stavby (Čím garantuje vhodnosť použitých materiálov, technologického postupu a samotnú realizáciu ). Stavba bola nakoniec dokonca skolaudovaná, Jano dostal zaplatené všetky faktúry a tešil sa ako si so všetkým úspešne poradil. Avšak jedného dňa sa stalo niečo neočakávané – vypukol požiar. Našťastie sa nikomu z obyvateľov nič nestalo a podarilo sa im uniknúť bez zranení, ale ich dom bol vážne poškodený. Pri vyšetrovaní príčiny požiaru zistili, že problém spočíval v nesprávne realizovaných požiarnych prestupoch a upchávkach. Materiály a systémy použité pri ich realizácii neboli certifikované, a nezabezpečovali dostatočnú ochranu pred šírením ohňa. Poisťovňa na základe šetrenia rozhodla, že nevyplatí investorovi poistné a ten sa dnes súdi s Janovou firmou od ktorej požaduje sumu, ktorú Jano nemá ako zaplatiť aj keby žil ešte 5 životov.

Tento príbeh nám ukazuje, aké dôležité je používať certifikované materiály a certifikované systémové riešenia pri realizácii protipožiarnych prestupov a upchávok. Ale prečo je to tak dôležité?

Po prvé, certifikované materiály zaručujú kvalitu a bezpečnosť. Pri ich výrobe prešli prísnymi kontrolami a testami, ktoré zabezpečujú ich odolnosť voči ohňu a schopnosť zabrániť jeho šíreniu. Použitím certifikovaných materiálov sa znižuje riziko poškodenia stavby a zvyšuje sa ochrana životov a zdravia ľudí.

Po druhé, správna systémová realizácia protipožiarnych prestupov a upchávok je nevyhnutnou súčasťou kolaudačného procesu. Bez toho nemôže byť stavba považovaná za bezpečnú a môže byť dokonca zakázané jej užívanie. To môže mať vážne finančné dôsledky pre majiteľa stavby.

A nakoniec, použitím certifikovaných materiálov sa zabezpečuje dlhodobá udržateľnosť stavby. V prípade požiaru môže nesprávne realizovaný protipožiarny prestup alebo upchávka spôsobiť veľké škody na konštrukcii, čo môže viesť k nákladným opravám alebo dokonca k demolácii celej stavby.

Teraz si možno poviete: “Dobre, rozumiem, že je to dôležité, ale ako si môžem byť istý, že pri mojej stavbe sú použité certifikované materiály a keď, či sú správne zabudované?” Odpoveď je jednoduchá – dôkladne sa informujte o materiáloch použitých pri realizácii protipožiarnych prestupov a upchávok a neváhajte požadovať certifikáty, technologické postupy na realizáciu a dokumenty potvrdzujúce ich kvalitu a bezpečnosť.

Na záver by som chcel zdôrazniť, že správna realizácia protipožiarnych prestupov inštalácií na stavbe cez požiarno deliace konštrukcie je kľúčovou súčasťou ochrany životov, zdravia a financií. Použitím certifikovaných materiálov sa zabezpečuje bezpečnosť a dlhodobá udržateľnosť stavby, čo je v záujme nás všetkých.

Autor: Peter Morvai – Project manager