Produktové školenia

Roman Zedníkovič

Ing. Roman Zednikovič

Školiteľ: SK a CZ

Ing. Michal Laluha

Školiteľ: SK a CZ

Hlavnou prioritou spoločnosti Consoll je vytvárať bezpečnejšie a profesionálne prostredie pre všetkých.

Odborné protipožiarne školenie Consoll uľahčuje život vám našim zákazníkom. Našou prioritou je poskytovať komplexné produktové školenie a odborné technické poradenstvo, ktoré našich partnerov pripraví na všetky situácie, ktoré potrebujú na to, aby svoju prácu vykonali profesionálne a efektívne. Ponúkame množstvo rôznych možností školenia vrátane online školenia o jednotlivých produktoch a systémových aplikáciách protipožiarnych prestupov, alebo poradenstvo priamo na stavbách. Sme tu, aby sme vám pomohli dosiahnuť profesionálny súlad s požiarnou bezpečnosťou.

Na konci školenia získate oprávnenie na realizáciu protipožiarnych prestupov a budete lepšie rozumieť:

Rozdielom medzi požiarnou odolnosťou a reakciou na oheň. 

Získate prehľad o konkrétnych informáciách, ktoré potrebujete získať z projektovej dokumentácie a od stavby na to aby ste vedeli navrhnúť a zrealizovať požiarne prestupy v správnej a funkčnej skladbe. Rovnako sa dozviete ako správne zrealizované požiarne prestupy označovať, viesť ich evidenciu a následne spracovať kompletnú odovzdávaciu dokumentáciu pre účely kolaudácie stavby.

Ak by ste sa chceli prihlásiť na naše produktové školenie, zaregistrujte sa prostredníctvom nášho formulára.