O nás

požiarne prestupy

Protipožiarne prestupy

Chránime Vaše hodnoty…

Naša spoločnosť sa zaoberá riešeniami požiarnej ochrany stavieb, prioritne predajom systémových riešení pre realizáciu protipožiarnych prestupov inštalácií cez požiarno deliace konštrukcie stavieb, odbornými školeniami určenými pre realizačné spoločnosti, projekčné kancelárie a realizátorov jednotlivých profesií ako ZTI, UK,ELI, VZT a podobne. Radi pomáhame našim partnerom s optimalizáciou technologických riešení požiarnej ochrany stavieb, prípravou projektov požiarnej ochrany, odbornými posudkami na už realizované požiarne prestupy, napríklad pri rekonštrukciách bytových jadier domov. Rovnako zabezpečujeme dodávku a revízie hasiacich prístrojov a požiarnych hydrantov pre aktívnu požiarnu bezpečnosť stavieb. Služby pasívnej a aktívnej požiarnej ochrany TU

Druhou a nemenej dôležitou oblasťou ktorej sa venujeme sú produkty a projekčné návrhy riešenia zabezpečenia ochrany proti pádu, ktorá je zo zákona povinnou súčasťou riešení každej strechy. Sme spoločnosť a tým ľudí s viac ako 13 ročnými skúsenosťami  v oblasti stavebnej výroby a riešení požiarnej ochrany stavieb a bezpečnosti ochrany pro pádu. Služby ochrany proti pádu TU.

Ochrana proti pádu
Ochrana proti pádu