PO Grafit CSL 310

Protipožiarny grafitový tmel

Popis

Consoll PO Grafit CSL 310 je vysoko kvalitný protipožiarny tmel určený pre realizáciu požiarnych prestupov horľavých inštalácií navrhnutý tak, aby zabránil šíreniu ohňa, dymu a plynov otvormi v požiarno deliacich konštrukciách stavby. Consoll PO Grafit CSL 310 je navrhnutý s dôrazom na to aby riešil náročné inštalácie, ktoré tradičné protipožiarne tmely nedokážu, ako napríklad veľké plastové potrubia a komplikovane prístupné káblové lávky a rebríky.

Tento protipožiarny tmel sa môže použiť v extrémnejších situáciach a inštaláciach ako Consoll protipožiarny tmel Akryl 600, napríklad káblové žľaby do EI 180 a plastové potrubia Ø110 mm. Consoll PO Grafit CSL 310 sa pri vystavení ohňu stáva intumescentným materiálom a pri zhorení horľavých materiálov uzatvára otvory prestupov jednotlivých inštalácií cez požiarno deliacu konštrukciu.

Tento protipožiarny grafitový tmel vyhovuje požiadavkám spoločnosti GEV a výsledky zodpovedajú emisnej triede EMICODE EC 1PLUS, čo je najlepšia možná známka ochrany životného prostredia a vnútornej hygieny.

CENA:  26,6 € / ks bez DPH

Kľúčové vlastnosti

Zaradený do väčšiny konštrukcií pre plastové rúry a káble.
Ľahko sa aplikuje a nanáša.
Trvalo flexibilný Prispôsobí sa pohybu až do 12,5%.
Pri nanášaní na väčšinu podkladov nie je potrebný  základný náter.
Niektoré kovové potrubia vyžadujú antikoróznu ochranu pred utesnením tmelom (špachtľou), farbou, betónom atď. Pred nanesením tmelu si vyžiadajte pokyny od výrobcu potrubia.
Vhodný na väčšinu povrchov, vrátane betónu, tehál, ocele, dreva, sadry, skla, PVC a väčšiny neporéznych povrchov.
Rýchlo tuhne a už po 1 hodine nie je lepivý.
Špecifikácia požiarnej odolnosti požiarnej upchávky  bola odvodená zo vzorky, ktorá sa nechala mesiac zrieť.
Bez halogénov.
Minimálna doba skladovania je 12 mesiacov.

Dokumenty na stiahnutie