PO Flexibilná manžeta CSL EC

Flexibilná manžeta v stene

Popis

Protipožiarna Flexibilná manžeta Consoll PO Flexibilná manžeta CSL EC pre potrubia až do DN 160mm

  • Flexibilné riešenie pre atypické a komplikované inštalácie.
  • Praktická nízka výška manžety, umožňuje aplikáciu aj v ťažko prístupných miestach.
  • Jednu manžetu je možné použiť až pre 3 potrubia vedľa seba.
  • Ideálne riešenie pre aplikáciu vo vlhkých a mokrých priestoroch.
  • Pre plastové potrubia v kútoch konštrukcií je možné použiť len 2/3 tesnenia potrubia.

 V závislosti od rozmerov potrubia a požadovanej triedy požiarnej odolnosti musí mať stena minimálnu hrúbku ≥ 100 mm alebo ≥ 300 mm a musí pozostávať z betónu, pórobetónu alebo muriva. Stena musí byť klasifikovaná v súlade s EN 13501 – 2 pre požadovanú dobu požiarnej odolnosti. Ľahké deliace steny (SDK) musia mať minimálnu hrúbku ≥ 100 mm a musia pozostávať z drevených alebo oceľových výstuží podľa EN14195. Výstuže by mali byť pokryté minimálne dvoma vrstvami cementových alebo sadrových stavebných panelov (minimálna hrúbka 12,5 mm), ktoré majú požiarnu triedu  A1 alebo A2 podľa EN 13501-1. Pri klincovaní dreva musí mať tesnenie prestupu minimálne ≥ 100 mm od jednotlivých stojanov. Dutina medzi obkladom steny a stojanmi alebo tesnením prestupu musí byť vyplnená minerálnou vlnou s hĺbkou najmenej 100 mm euro triedy A1 alebo A2 podľa EN 13501 – 1. Konštrukcia steny musí byť klasifikovaná v súlade s EN13501 – 2.  V závislosti od rozmerov potrubia a požadovanej triedy požiarnej odolnosti musí mať strop minimálnu hrúbku ≥ 150 mm a pozostávať z betónu, pórobetónu alebo muriva s minimálnou hustotou 550 kg/m³. Pevná stropná konštrukcia sa klasifikuje v súlade s EN 13501 – 2 pre požadovanú požiarnu odolnosť.

   

Kľúčové vlastnosti

  • Flexibilné riešenie pre atypické a komplikované inštalácie
  • Praktická nízka výška manžety, umožňuje aplikáciu aj v ťažko prístupných miestach konštrukcie

Dokumenty na stiahnutie