PO DOSKA CSL

Protipožiarna doska Consoll

Popis

PO Doska CSL, je určená ako výplňový materiál pre realizáciu požiarnych prestupov, lineárnych a dilatačných škár cez požiarno deliace konštrukcie na stavbe, ako súčasť systémového riešenia Consoll. Skladá sa z dosky z minerálnej vlny s vysokou hustotou, ktorá je na jednej alebo dvoch stranách upravená protipožiarnou farbou podľa toho, kde sa má vykonať protipožiarne utesnenie.

Kamenná vlna má udržiavať nízky nárast teploty, zatiaľ čo protipožiarna farba je navrhnutá tak, aby zabránila úniku horúcich plynov cez dosku z minerálnej vlny. V súčasnosti je to najbežnejšia metóda utesňovania požiaru, pretože ide o rýchly spôsob utesnenia veľkých a / alebo komplikovaných protipožiarnych prestupov cez požiarno deliacu konštrukciu. Prax ukázala, že v porovnaní s tradičným mokrým procesom betonáže, dokážete skrátiť čas samotnej aplikácie približne o polovicu a tiež je možné jej použitie v exteriéry a vo vlhkom prostredí.

Protipožiarna doska bola testovaná na všetkých druhoch prestupov vo všetkých druhoch stavieb a je možné ju kombinovať aj s Consoll Manžetou a Consoll PO Páskou CSL W10. Tiež je ideálna na požiarne utesňovanie všetkých typov stropov a bola schválená na modernizáciu všetkých typov podláh.

Rozmer: 0,6 x 1,2 x 0,06m – obojstranne natretá

CENA: 78 € / ks bez DPH

Kľúčové vlastnosti

Zaradené pre všetky typy stavieb s alebo bez prestupov stavebných inštalácií.
Jednoduchá a veľmi rýchla inštalácia.
Po inštalácii sa ľahko dodatočne vyriešia následné stavebné profesie.
Permanentne pružná – prispôsobí sa pohybom pri požiari a menším pohybom v konštrukcii, do ktorej bola zabudovaná.
Vhodný systém na väčšinu povrchov vrátane betónu, tehál, muriva, ocele, dreva, sadry, skla, plastov a na väčšinu neporéznych povrchov.
Môže byť použitá v neobmedzených dĺžkach na steny s výškou do 1 200 mm a na podlahy so šírkou do 120 mm.
Môže byť inštalovaná do sadrových stien bez orámovania okolo otvoru.
Bez halogénov s prídavkom fungicídov.
Po úplnom vytvrdnutí odoláva povrchovo upravená doska vode a mrazu.
Špecifikácia požiarnej odolnosti dosky sa určila zo vzorky, ktorá zrela jeden mesiac.
Je potrebné prijať preventívne opatrenia BOZP, aby sa zabránilo vstupu osôb na takto upravený prestup.

Dokumenty na stiahnutie