Polystyrén-cementový blok – Styrcon 300 CSL

Polystyrén cementový blok Consoll

Popis

Polystyrén-cementový blok – Styrcon 300 CSL

Pochôdzna protipožiarna výplň stropných otvorov. Polystyrén-cementový blok – Styrcon 300 CSL je určený ako pochôdzna protipožiarna výplň stavebných otvorov a stropných prestupov v železobetónovej konštrukcii.

Tento debniaci protipožiarny prvok sa vloží do debnenia ako systémový prvok Consoll a bezpečne zafixuje flexibilným lepidlom PO Protipožiarne lepidlo CSL. Takto sa zafixuje na svojom mieste a stane sa bezpečným a pochôdznym. Cez systémový prvok je možné jednoduché vytvorenie otvorov pre prechádzajúce inštalácie cez stropnú požiarno deliacu konštrukciu. Následne slúži ako súčasť protipožiarneho prestupu Consoll s požiarnou odolnosťou až EI120.

 

Polystyrén-cementový blok – Styrcon 300 CSL zlepšuje:

  • bezpečnosť práce a odborné zabezpečenie staveniska
  • protipožiarnu ochranu stavby

Polystyrén-cementový blok – Styrcon 300 CSL je dodávaný vo forme dosiek o rozmeroch 900 x 450 mm a požadovanej hrúbky, uložených a označených na palete, alebo formovaný do tvarov požadovaných zákazníkom, uložených a označených na palete.

Rezanie dosiek sa robí mechanicky pílením listovou pílou, alebo stolovou kotúčovou pílou s rezným kotúčom. Zväčšenie rozmerov, resp. hrúbky sa robí lepením segmentov. Na lepenie sa používa na to určené cementové lepidlo Consoll.

Polystyrén-cementový blok – Styrcon 300 CSL sa vloží na určené miesto do debnenia očistený, nezaprášený a bez námrazy. V prípade potreby sa zaistí proti posunutiu. Po zabetónovaní sa miesto označí štítkom:

Polystyrén-cementový blok – Styrcon 300 CSL nosnosť až 300 kg

Do protipožiarnej výplne Polystyrén-cementového bloku – Styrcon 300 CSL sa dajú ľahko vŕtať otvory pre inštaláciu potrubí. Oslabí sa tým však nosnosť výplne, bez ohľadu na počet, veľkosť, vzdialenosť alebo priemer otvorov.

Kľúčové vlastnosti

Pochôdzna protipožiarna výplň stavebných otvorov a stropných prestupov v železobetónovej konštrukcii. Polystyrénové granule sú obalené
cementovou škrupinou, ktorá dodáva materiálu pevnosť a spôsobuje nehorľavosť.

Dokumenty na stiahnutie