Společnost CONSOLL Industries s.r.o. se soustřeďuje zejména na kontrolní a třídicí činnosti ve výrobě, a to hlavně v automobilovém průmyslu.

Tato služba poskytuje našim klientům společnosti dostatek prostoru pro vlastní podnikání, přičemž řešení nenadálých situací ve výrobě, zejména vad či nedodělků výrobků, přenechává klient samostatnému subjektu – naší společnosti. Společnost nabízí rychlé a efektivní řešení v oblasti zabezpečení kvality dodávaných dílů, komponentů a sestav.

Veškeré pracovní operace dokážeme nabídnout v jakékoliv fázi výrobního procesu – vstupní, mezioperační i výstupní práce.

Zjistí-li klient například vadnou šarži některého z komponentů, naše společnost klientovi dodá velmi rychle vlastní zaměstnance - operátory, kteří vadné komponenty vytřídí a případně i opraví. V rámci dané směny jsou nad operátory jejich přímí nadřízení – teamleadeři, kteří jejich činnost spravují a rovnu i kontrolují. Tím je zajištěna vysoká kvalita poskytovaných služeb.

Služba je dodávána klientovi komplexní, nejde jen o poskytnutí vlastních zaměstnanců. Stojíme si za výsledky své činnosti a garantujeme svým klientům dobře odvedenou práci, včetně toho, že naši zaměstnanci budou u klienta v řádu několika hodin připraveni k práci.

Naše portfolio poskytovaných služeb

Kontrola a třídění

 • optické kontroly povrchů
 • kontrola pomocí přípravků a protikusů
 • měření délek, úhlů, sil
 • kontrola správnosti logistických údajů, včetně balících předpisů
 • kontrola funkce
 • kontrola trhlin, prasklin metodou kapilární analýzy
 • zeď kvality - Quality wall

Opravy a rework

 • odhrotování, odjehlení, zapilování, odřezávání, srážení hran, broušení
 • čištění, odmašťování a odrezování dílů
 • drobné opravy dílů

Naše standardy

 • máme certifikaci ISO 9001 a umíme jí používat
 • nabízíme návrh řešení a jeho realizaci
 • reakční doba do 120min od potvrzení objednávky
 • pojištění odpovědnosti pro případné finanční škody
 • reportování děláme včasně a dostatečně
 • známe a dodržujeme bezpečnostní předpisy

Proč my?

 • disponujeme kvalitními lidskými zdroji, každý uchazeč prochází přes vícekolové výběrové řízení
 • plně si uvědomuje důležitost potřeb zákazníka
 • jsme maximálně samostatní
 • všichni naši pracovníci jsou vybaveni odpovídajícími OOPP
 • v blízké budoucnosti nabídneme možnost práce ve vlastních prostorách

Kontakt

Miroslav Kryštof, jednatel
Tel. +420 601 210 070
mail: info@consoll.cz

CONSOLL Industries s.r.o.
IČ 05700728
Společnost vedena u obchodního rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 269193
Adresa: Na Pankráci 332/14, Praha 4